KTaP - Kurzy Technické a Přírodovědné

Nabízíme kurzy určené především pro učitele přírodovědných a technických předmětů na středních a základních školách (druhý stupeň). Naše kurzy jsou zaměřeny především na nové poznatky z vědy a výzkumu, praktické pokusy, sdílení zkušeností mezi vyučujícími, mezipředmětové vazby a zvýšení popularity přírodovědných předmětů. Všechny kurzy jsou akreditované MŠMT v rámci Dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků (DVPP). V současné době nabízíme kurzy v délce trvání 8 vyučovacích hodin, plánujeme ale i vícedenní školení.Partnerské weby

Image


https://chemicke-pokusy-pro-gymnazia.webnode.cz/